Hướng dẫn

Bên dưới là các thông tin cần thiết trong quá trình cài đặt và sử dụng sản phẩm khóa nhà thông minh Antovi Smart Lock, những thông tin cần chú ý trước khi cài đặt, khi cài đặt và sau khi cài đặt và sử dụng sản phẩm. Nếu có bất kì một khó khăn nào quý khách không thể tìm thấy hướng dẫn hãy liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý trước khi lắp đặt – Lắp đặt thiết bị – Ứng dụng – Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý trước khi lắp đặt
Loại cửa thích hợp là : cửa chính và cửa phòng, cửa ngõ có mái che.

 

Công cụ cần chuẩn bị:

 

Bộ dục mộng gỗ souber tools
Máy khoan cầm tay 2300rpm – 2700rpm
Tua vít bake
Mũi khoan gỗ 5mm
Mui khoan sắt 5mm
Bộ mica kích thướt mẫu
Thướt vuông, bút chì.
Mũi bắn vit bake
Máy mài cầm tay
Lưới cắt, lưỡi mài

Điều kiện tương thích của ứng dụng với các sản phẩm IOS:

  • iPhone sử dụng hệ điều hành iOS 8 và lớn hơn
  • iPad 2 using hệ điều hành iOS 8 và lớn hơn
  • iPod touch (4th Generation) và lớn hơn

 

Điều kiện thương thích của ứng dụng với các sản phẩm Androi:

  • HTC One
  • Samsung Galaxy S3, S4 and S5
  • Samsung Note 2 and Note 3
  • Sony
  • Nexus S