ĐỐI TÁC

Các đối tác của Antovi Smart Lock

Giao Thoa Tech trên con đường mong muốn đưa Atovi smart lock phổ biến vì sự “an toàn của người Việt”. Giao Thoa Tech luôn chào đón nhiều đối tác trong hầu hết các lĩnh vực như Decor, nhà thông minh, cửa,… những nhà phân phối khóa, những khách hàng đặc thù theo nhu cầu cùng có những hợp tác với Giao Thoa Tech để tạo lên những gói sản phẩm mang lại nhiều giá trị mới hơn nữa.

Xin liên hệ theo thông tin:

Email: [email protected]  Hoặc  [email protected]

Hotline: 0939 154 799 ( gặp Mạnh)

Đối tác