Khóa thông minh Atovi – sản phẩm Việt tại triển lãm tổng kết “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”

Khóa nhà thông minh Atovi vinh dự được tham gia triển lãm tại tổng kết 10 năm phát động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” do thành Uỷ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Khóa nhà thông minh Atovi là một trong những sản phẩm được ươm tạo và phát triển thừ vườn ươm khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (SHTPIC) – là một trong những sản phẩm công nghệ cao được triển lãm tại hội nghị.

Xem thêm về sản phẩm Atovi: https://atovi.vn/atovi-h3006-khoa-thong-minh-viet-tien-loi-va-toan/