Khóa nhà thông minh ATOVI trên báo Khoa học phổ thông

KHPTO- Nhóm tác giả gồm KS. Ngô Cự Mạnh, KS. Vương Phát, KS. Trần Tiên Tín, KS. Võ Thượng Đỉnh (công ty Giao Thoa, TP.HCM) đã chế tạo thành công khóa thông minh Glock.

Đây là một sản phẩm khóa được áp dụng công nghệ mới, đáp ứng tốt các điều kiện như: an toàn, tiện ích, thẩm mỹ; có khả năng sản xuất và nội địa hóa cao, giá thành tốt.

 

http://www.khoahocphothong.com.vn/khoa-cua-thong-minh-glock-45520.html