Khóa điều khiển và giám sát bằng thiết bị thông minh trên IOT Việt Nam

Một sản phẩm khóa đã được thiết kế xóa bỏ những chiếc ổ khóa tại cửa theo cách truyền thống bằng giải pháp chốt cơ học nhằm phía trong cánh cửa và “chìa khóa” là chiếc điện thoại thông minh dùng để mở cửa, và đó chính là hệ thống khóa Glock (tên cũ của khóa Atovi) do một nhóm bạn trẻ đam mê công nghệ tại TP.HCM phát triển nghiên cứu.

iot-2

 

https://iotvietnam.com/khoa-dieu-khien-va-giam-sat-bang-thiet-bi-thong-minh/