Hướng dẫn và các chế độ nhận phòng dành cho phòng cho thuê trên ứng dụng Atovi

Khóa thông minh Atovi là sản phẩm khóa thông minh chuyên dùng điện thoại thông minh để điều khiển và quản lý; với thiết kế điện tử và phần mềm ứng dụng do công ty Giao Thoa Tech phát triển.  Sản phẩm khóa thông minh là sản phẩm của công ty TNHH Công Nghệ Giao Thoa với sứ mệnh vì An toàn Việt!

Khóa thông minh được phát triển những tính năng chuyên về mảng cho thuê CHDV, nhằm mang lại tiện ích tốt nhất cho khách hàng kinh doanh. Dới đây là cách thiết lập chế độ tự động nhận phòng với mã khóa (passcode timed) của khách để biết khách của bạn đã nhận phòng hay chưa.

Mã khóa (passcode timed) đã được sử dụng

Chế độ nhận phòng của khách thuê phòng có 2 chế độ, nhận phòng bằng tay và nhận phòng tự động.

+ Nhận phòng bằng tay, là bạn tự động nhấn nhận phòng khi chắc chắn khách đã checkin.

Nhấn vào nhận phòng bằng tay, để chuyển chế độ

+ Nhận phòng tự động là trạng thái nhận phòng sẽ tự động được chuyển khi có lịch sử của mã khóa (passcode timed).

Bạn có thể chọn 1 trong chế đệ theo hướng dẫn trong phần hướng dẫn:

Chọn chế độ nhận phòng

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các tính năng khách thông qua hướng dẫn chi tiết dưới đây:

2. Xem hướng dẫn chi tiết ngay trên ứng dụng:

3. Hướng dẫn chi tiết xem trên web:

Hướng dẫn sử dụng chi tiết sản phẩm khóa thông minh Atovi

============================================================

Giao Thoa Tech là doanh nghiệp được chứng nhận Doanh nghiệp Khoa Học Công Nghệ do thành phố Hồ Chí Minh cấp.