Chương trình truyền hình Sáng tạo trẻ kỳ 33 – Sản phẩm Khóa nhà thông minh ATOVI SMARTLOCK

Chuyên mục “Sáng tạo trẻ” do Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ phối hợp cùng Truyền hình Thanh niên thực hiện đưa tin sản phẩm công nghệ khóa nhà thông minh Atovi thuần Việt do nhóm bạn trẻ khởi nghiệp sáng tạo ra.