HTV7 đưa tin Atovi – Niềm tin “An toàn Việt” với sản phẩm khóa thông minh

Một điều tuyệt vời, sản phẩm khóa thông minh Atovi vinh dự được chương trình “HTV7 – sức bật sáng tạo và khởi nghiệp” đưa tin. Sản phẩm khóa thông minh Atovi – “An toàn Việt” là một dự án khởi nghiệp công nghệ tiên phong trong lĩnh vực khóa thông minh và an ninh nhà …