Cafe khởi nghiệp ★ Anh Ngô Cự Mạnh – Khoá nhà thông minh Atovi

Các nhà khởi nghiệp trẻ có mặt trên chương trình Cafe khởi nghiệp để giới thiệu sản phẩm khóa nhà thông minh Atovi.