Khóa nhà thông minh Atovi Sáng tạo trẻ HTV9 ngày 30 tháng 11 năm 2017

Khóa nhà thông mình được đưa tin trên chuyên mục sáng tạo trẻ của HTV9 – ngày ngày 30 tháng 11 năm 2017

Link gốc: