Khóa thông minh Atovi – Hướng dẫn tính năng phân quyền admin

Khóa thông minh Atovi là sản phẩm khóa thông minh chuyên dùng điện thoại thông minh để điều khiển và quản lý; với thiết kế điện tử và phần mềm ứng dụng do công ty Giao Thoa Tech phát triển.  Sản phẩm khóa thông minh là sản phẩm của công ty TNHH Công Nghệ Giao Thoa với sứ mệnh vì An toàn Việt!

*Quyền admin có quyền: thêm, sửa, xóa người dùng mới, tạo mã tương tự tài khoản chủ.
*Quyền admin được sử dụng:
– Cấp cho người thuê dài hạn
– Cấp cho người quản lý cho thuê
*Quyền admin có thể được cài đặt hoặc bỏ thông qua ứng dụng có tài khoản chủ.

============================================================

Giao Thoa Tech là doanh nghiệp được chứng nhận Doanh nghiệp Khoa Học Công Nghệ do thành phố Hồ Chí Minh cấp